تلفن : 0902124013471
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت